Thực tế thì khi đặt cọc bên mua và bán sẽ thống nhất trách nhiệm mỗi bên về các loại thuế-phí

Thông thường thì trách nhiệm của 2 bên mua bán như sau:

BÊN  BÁN

  1. Lệ phí công chứng mua bán tại văn phòng công chứng , nộp vào phòng công chứng (có hóa đơn)
  2. làm thủ tục sang tên bên bán tự làm hoặc thuê dịch vụ
  3. Thuế thu nhập cá nhân là 2%v (có hóa đơn):

 Trường hợp 1: Giá bán cao hơn khung giá nhà nước thì Giá để tính thuế căn cứ theo Giá ghi trên hợp đồng công chứng mà hai bên đã thỏa thuận

 Trường hợp 2: Giá bán nhà đất bằng hoặc thấp hơn khung giá nhà nước quy định thì Giá tính thuế sẽ căn cứ theo khung giá nhà nước để tính thuế

  • Nếu người bán chỉ có 1 đất ở hoặc nhà ở duy nhất thì miễn thuế TNCN
  1. Thuế phi nông nghiệp
  2. Phí nộp phòng xóa chấp nếu có thế chấp ngân hàng (vài chục ngàn)

BÊN MUA

  1. Lệ Phí trước bạ 0.5% (có hoa đơn)
  2. Phí đăng bộ nộp vào quận trước khi nhận sổ (có hoa đơn)

Ngoài ra còn một số phí phát sinh khác có hóa đơn đi kèm với bộ hồ sơ sang tên nhà đất