Loading
Overlay

Đã bán được

Đã bán

Nhà cấp 4 hẻm 15 đường 1, Linh Trung. DT đất 83.3 m2 (LTR.29N)

Hẻm xe máy (Quy hoạch khu dân cư mới) (đã bán)

 • Giá: 1.8 tỷ
 • Mã SP: LTR.29N
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Đất nền hẻm 64 đường 7, Linh Đông. DT đất 80.5 m2 (LD.34D)

Hẻm xe hơi (QH kdc mới) (đã bán ngày 11/12/2019)

 • Giá: 3.2 tỷ
 • Mã SP: LD.34D
 • Hướng: Tây Bắc
Đã bán

Nhà 1 trệt+lửng hẻm 866 Ql 13, HB Phước . DT đất 79 m2(HBP.74N)

Hẻm rộng 3m thông (QH kdc hiện hữu) (đã bán 14/09/2019)

 • Giá: 3.5 tỷ
 • Mã SP: HBP.74N
 • Hướng: Tây Nam
Đã bán

Nhà cấp 4 hẻm 95 đường Võ Văn Ngân, Linh Chiểu. DT đất 45 m2(LC.12D)

Hẻm xe máy thông (QH kdc hiện hữu) Đã bán 8/9/2019

 • Giá: 2.45 tỷ
 • Mã SP: LC.12D
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Đất nền hẻm 63 đường 9, Trường Thọ. DT đất 54.8 m2(TT.20D)

Hẻm xe hơi thông (QH kdc mới) (đã bán 01/12/2019)

 • Giá: 3.3 tỷ
 • Mã SP: TT.20D
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt 1 lầu+ tum đường Linh Đông, Linh Đông. DT đất 50 m2(LD.36N)

Hẻm xe hơi (QH kdc hiện hữu) (đã bán)

 • Giá: 4.6 tỷ
 • Mã SP: LD.36N
 • Hướng: Tây Bắc
Đã bán

Nhà 1 trệt 2 lầu+tum hẻm 2 đường 15, HB Phước. DT đất 66 m2(HBP.72N)

Đường rộng 7m (QH kdc hiện hữu)

 • Giá: 5.95 tỷ
 • Mã SP: HBP.72N
 • Hướng: Đông Bắc
Đã bán

Nhà cấp 4 hẻm 163 đường 6, Trường Thọ. DT đất 93.4 m2(TT.50N)

Hẻm xe ba gác (QH kdc hiện hữu) (đã bán)

 • Giá: 2.65 tỷ
 • Mã SP: TT.50N
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt+lửng hẻm 67 đường 38, HB Chánh. DT đất 44.2 m2 (HBC.82N)

Hẻm xe máy (QH kdc hiện hữu) (Đã bán 1/11/2019)

 • Giá: 2.85 tỷ
 • Mã SP: HBC.82N
 • Hướng: Đông
Đã bán

Nhà 1 trệt 2 lầu hẻm 64 đường 4, HB Phước. DT đất 78 m2 (HBP.69N)

Hẻm xe hơi cụt (QH kdc xây dựng mới) (đã bán)

 • Giá: 4.9 tỷ
 • Mã SP: HBP.69N
 • Hướng: Tây Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt 1 lầu hẻm 39 đường 22, Linh Đông. DT đất 43.7 m2(LD.34N)

Hẻm xe hơi thông (QH kdc hiện hữu) (đã bán)

 • Giá: 3,5 tỷ
 • Mã SP: LD.34N
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Đất đường 22, Linh Đông. DT đất 83.8 m2 (LD.30D)

Đường rộng 6m (QH kdc hiện hữu) đã bán 23/08/2019

 • Giá: 3.7 tỷ
 • Mã SP: LD.30D
 • Hướng: Tây Bắc
Đã bán

Đất nền MT đường 12, HB Chánh. DT đất 123 m2 (HBC.33D)

Đường rộng 20m thông (QH kdc hiện hữu) ( đã bán ngày 16/08/2019)

 • Giá: 13 tỷ
 • Mã SP: HBC.33D
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt 2 lầu hẻm 833 đường Kha Vạn Cân, Linh Tây. DT đất 58.6 m2(LTA.18N)

Đường rộng 5m (QH chưa cập nhật) (đã bán 11/04/2020)

 • Giá: 5.7 tỷ
 • Mã SP: LTA.18N
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt 1 lầu+ lửng đường 9, BÌnh Chiểu. DT đất 80 m2(BC.27N)

Đường rộng 8m (QH kdc hiện hữu, đường mở rộng 20m) (đã bán 16/8/2019)

 • Giá: 5.2 tỷ
 • Mã SP: BC.27N
 • Hướng: Tây Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt 1 lầu+lửng hẻm 23 đường 48, HB Chánh. DT đất 56 m2(HBC.75N)

Hẻm xe máy rộng 2m (QH Ga Bình Triệu) (đã bán)

 • Giá: 2.75 tỷ
 • Mã SP: HBC.75N
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Đất nền đường 5, Tam Phú. DT đất 72.7 m2 (TP.10D)

Đường rộng 4m (QH kdc hiện hữu)

 • Giá: 3.9 tỷ
 • Mã SP: TP.10D
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Nhà khu Vạn Phúc hẻm 606 Ql 13, HB Phước. DT đất 54.6 m2 (HBP.61N)

Đường rộng 8m (QH kdc hiện hữu) (đã bán)

 • Giá: 5 tỷ
 • Mã SP: HBP.61N
 • Hướng: Tây Bắc
Đã bán

Đất hẻm 32 đường 32, Linh Đông. DT đất 105.7 m2 (LD.26D)

Đường rộng 7m (QH kdc hiện hữu, đường mở rộng 14m) (đã bán)

 • Giá: 4.5 tỷ
 • Mã SP: LD.26D
 • Hướng: Tây Bắc
Đã bán

Đất nền hẻm 17 đường 22, Linh Đông. DT đất 186 m2(LD.25D)

Đường rộng 5m (QH kdc hiện hữu) (đã bán 04/09/2019)

 • Giá: 5.2 tỷ
 • Mã SP: LD.25D
 • Hướng: Đông Nam