Loading
Overlay

Đất nền

Đất nền hẻm 63 đường 8, Linh Xuân. DT đất 2228.39 m2(LX.21D)

Hẻm xe hơi thông (QH kdc mới)

 • Giá: 22tr/m2
 • Mã SP: LX.21D
 • Hướng: Tây Bắc
Đã bán

Đất nền hẻm 63 đường 9, Trường Thọ. DT đất 54.8 m2(TT.20D)

Hẻm xe hơi thông (QH kdc mới) (đã bán 01/12/2019)

 • Giá: 3.3 tỷ
 • Mã SP: TT.20D
 • Hướng: Đông Nam

Đất nền đường 10, Linh Xuân. DT đất 100 m2 (LX.20D)

Hẻm xe hơi, miếng 1 mặt tiền (QH kdc hiện hữu)

 • Giá: 4.5 tỷ
 • Mã SP: LX.20D
 • Hướng: Tây Bắc

Đất MT đường 1, Trường Thọ. DT đất 735.6 m2(TT.19D)

Đường xe hơi 8m thông (QH kdc hiện hữu)

 • Giá: 45 tỷ
 • Mã SP: TT.19D
 • Hướng: Bắc
Đã bán

Đất đường 22, Linh Đông. DT đất 83.8 m2 (LD.30D)

Đường rộng 6m (QH kdc hiện hữu) đã bán 23/08/2019

 • Giá: 3.7 tỷ
 • Mã SP: LD.30D
 • Hướng: Tây Bắc

Đất hẻm 49 đường 18, Linh Trung. DT đất 284.9 m2(LTR.15D)

Hẻm xe hơi (QH kdc thấp tầng)

 • Giá: 9 tỷ
 • Mã SP: LTR.15D
 • Hướng: Đông Nam

Đất hẻm 72 đường 4, P. Hiệp Bình Phước. DT đất 455.6 m2 (HBP.48D)

Đường xe hơi 5m (QH xây dựng mới thấp tầng)

 • Giá: 19 tỷ
 • Mã SP: HBP.48D
 • Hướng: Tây Bắc
Đã bán

Đất nền MT đường 12, HB Chánh. DT đất 123 m2 (HBC.33D)

Đường rộng 20m thông (QH kdc hiện hữu) ( đã bán ngày 16/08/2019)

 • Giá: 13 tỷ
 • Mã SP: HBC.33D
 • Hướng: Đông Nam

Đất hẻm 33 đường 24, Linh Đông. DT đất 79.4 m2(LD.28D)

Hẻm xe hơi 3.5m cụt(QH kdc hiện hữu kết hợp xd mới)

 • Giá: 4 tỷ
 • Mã SP: LD.28D
 • Hướng: Tây Bắc
Giá tốt

Đất MT đường 16, khu đường 25, HB Chánh. DT đất 158 m2(HBC.34D)

Đường rộng 12m (QH kdc hiện hữu) (10.5x15m)

 • Giá: 11.5 tỷ
 • Mã SP: HBC.34D
 • Hướng: Tây Bắc

Đất 3 lô MT đường 5, Linh Xuân. DT đất 725.2 m (LX.19D)

Đường rộng 12m thông (QH kdc hiện hữu)

 • Giá: 50 tỷ
 • Mã SP: LX.19D
 • Hướng: Cập nhật

Đất hẻm 39 đường 22, Linh Đông. DT đất 79.7 m2 (LD.24D)

Hẻm xe hơi 5m (QH đất dân cư)

 • Giá: 4.8 tỷ
 • Mã SP: LD.24D
 • Hướng: Tây Nam

Đất hẻm 71 đường 8, Trường Thọ, Thủ Đức. DT đất 184.3 m2(TT.17D)

Đường rộng 10m (QH chưa cập nhật)

 • Giá: 7.6 tỷ
 • Mã SP: TT.17D
 • Hướng: Đông Nam

Đất nền hẻm 7 đường Lý Tế Xuyên, Linh Đông. DT đất 126.8 m2(LD.27D)

Đường rộng 5m (QH kdc hiện hữu)

 • Giá: 5.4 tỷ
 • Mã SP: LD.27D
 • Hướng: Đông Bắc

Đất nền hẻm 122 đường 2, Trường Thọ, Thủ Đức. DT đất 78.8 m2(TT.16D)

Đường rộng 4m (QH kdc hiện hữu)

 • Giá: 4.5
 • Mã SP: TT.16D
 • Hướng: Đông Nam

NB kinh doanh đường 38, HB Chánh. DT đất 94.4 m2(HBC.16MB)

Đường rộng 9m (QH kdc hiện hữu)

 • Giá: 6.7 tỷ
 • Mã SP: HBC.16MB
 • Hướng: Tây Bắc
Đã bán

Đất nền đường 5, Tam Phú. DT đất 72.7 m2 (TP.10D)

Đường rộng 4m (QH kdc hiện hữu)

 • Giá: 3.9 tỷ
 • Mã SP: TP.10D
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Đất hẻm 32 đường 32, Linh Đông. DT đất 105.7 m2 (LD.26D)

Đường rộng 7m (QH kdc hiện hữu, đường mở rộng 14m) (đã bán)

 • Giá: 4.5 tỷ
 • Mã SP: LD.26D
 • Hướng: Tây Bắc
Đã bán

Đất nền hẻm 17 đường 22, Linh Đông. DT đất 186 m2(LD.25D)

Đường rộng 5m (QH kdc hiện hữu) (đã bán 04/09/2019)

 • Giá: 5.2 tỷ
 • Mã SP: LD.25D
 • Hướng: Đông Nam

Đất nền hẻm 43 đường 7, Linh Tây. DT đất 75 m2 (LTA.2D)

Hẻm rộng 4m (QH kdc hiện hữu)

 • Giá: 4.7 tỷ
 • Mã SP: LTA.2D
 • Hướng: Đông Nam