Loading
Overlay

Nhà

Đã bán

Nhà cấp 4 hẻm / đường 40 ,Linh Đông .DT 90.6 m2 (LD.14N)

Hẻm xe hơi rộng 4.5m (QH kdc hiện hữu + xây dựng mới) (đã bán)

 • Giá: 4.1 tỷ
 • Mã SP: LD.14N
 • Hướng: Tây Bắc
Đã bán

Nhà 1 trệt 1 lửng hẻm 15 đường 20 ,Linh Đông . DT 55.6 m2 (LD.13N)

Hẻm xe máy 1,6m (QH chưa cập nhật ) (Đã bán 10/11/2019)

 • Giá: 2.55 tỷ
 • Mã SP: LD.13N
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt 1 lửng 2 lầu đường 7, Linh Trung .DT 55.5 m2 (LTR.11N)

Đường rộng 4,5m (QH chưa cập nhật) (đã bán 17/8/2019)

 • Giá: 3.98 tỷ
 • Mã SP: LTR.11N
 • Hướng: Tây Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt 1 lầu hẻm 14 đường 22 ,Linh Đông .DT 51.75 m2 (LD.12N)

Hẻm rộng 2m (Qh kdc hiện hữu ) (Đã bán 2/10/2019)

 • Giá: 3.5 tỷ
 • Mã SP: LD.12N
 • Hướng: Tây Nam

Nhà 1 trệt 2 lầu 6 căn liền kề hẻm 90 đường 21, HB Phước .DT 200 m2 (HBP.41N)

Hẻm 2mt rộng 3m ,(QH kdc xây dựng mới cao tầng )

 • Giá: 16 tỷ
 • Mã SP: HBP.41N
 • Hướng: Đông Nam

Nhà 1 trệt 1 lầu hẻm 2 đường 6 ,Linh Tây .DT 104.55 m2 (LTA.7N)

Hẻm rộng 3m (QH kdc hiện hữu )

 • Giá: 5.7 tỷ
 • Mã SP: LTA.7N
 • Hướng: Đông Bắc
Đã bán

nhà cấp 4 mặt tiền đường 3, Linh Xuân .DT 67.2 m2 (LX.17N)

Hẻm rộng 4.5 m (QH kdc hiện hữu ,16m) (đã bán)

 • Giá: 3.7 tỷ
 • Mã SP: LX.17N
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt 2 lầu hẻm 1031 Tl 43, BÌnh Chiểu .DT 51.8 m2 (BC.15N)

Hẻm xe hơi rộng 4.5m (QH kdc hiện hữu) (đã bán)

 • Giá: 3.6 tỷ
 • Mã SP: BC.15N
 • Hướng: Đông Bắc
Đã bán

Nhà 1 trệt + lửng hẻm 25 đường 17, Linh Trung. DT 53.8m2 (LTR.10N)

Hẻm rộng 3.2m (QH kdc xây dựng cao tầng) (đã bán ngày 06/11/2019)

 • Giá: 2.65 tỷ
 • Mã SP: LTR.10N
 • Hướng: Tây Bắc
Đã bán

Nhà cấp 4 hẻm 3 đường 18 , Linh Xuân .DT 104.5 m2 (LX.14N)

Hẻm 2m cụt (QH kdc hiện hữu ) (đã bán 10/10/2019)

 • Giá: 3.5 tỷ
 • Mã SP: LX.14N
 • Hướng: Đông Bắc
Đã bán

Nhà Trọ hẻm 75 đường 48, HB Chánh. DT 110 m2 (HBC.N45)

Hẻm rộng 7m ( QH kdc hiện hữu , 10m ) (đã bán)

 • Giá: 4.6 tỷ
 • Mã SP: HBC.N45
 • Hướng: Tây Nam
Đã bán

Nhà cấp 4 hẻm 37 đường 41 , Linh Đông . DT 178.5m2 (LD.10N)

Hẻm rộng 2m ( QH kdc hiện hữu+ xây dựng mới) (đã bán)

 • Giá: 6.8 tỷ
 • Mã SP: LD.10N
 • Hướng: Tây Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt 1 lầu hẻm 218 đường Tô Ngọc Vân, Linh Đông. DT 52.5 m2 (LD.9N)

Hẻm xe hơi rộng 6m cụt, (QH kdc Hiện Hữu + Giao thông , 12m) (đã bán 09/07/2019)

 • Giá: 2.6 tỷ
 • Mã SP: LD.9N
 • Hướng: Đông Nam

Nhà 1 trệt 3 lầu hẻm 20 đường 9 , HB Phước . DT 96.6 m2 (HBP.40N)

Hẻm rộng 2.5m (QH xây dựng mới thấp tầng) (đã bán 07/07/2019)

 • Giá: 5.4 tỷ
 • Mã SP: HBP.40N
 • Hướng: Tây Nam
Đã bán

MB kinh doanh đường 11 , Trường Thọ. DT 99.1 m2 (TT.10MB)

Đường rộng 7,8m (QH kdc hiện hữu, 20m) (đã bán)

 • Giá: 5.6 tỷ
 • Mã SP: TT.10MB
 • Hướng: Tây Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt 1 lửng hẻm 357 Ql 13 , HB Phước . DT 33 m2 (HBP.38N)

Hẻm rộng 2,5m (QH chưa cập nhật ) Đã bán (15/08/2019)

 • Giá: 2.45 tỷ
 • Mã SP: HBP.38N
 • Hướng: Tây Nam
Đã bán

Nhà cấp 4 hẻm số 41 đường 11, Trường Thọ. DT 52.5 m2 (TT.25N)

hẻm rộng 2m cụt, (QH kdc hiện hữu ) (Đã bán)

 • Giá: 2.9 tỷ
 • Mã SP: TT.25N
 • Hướng: Tây Nam

Nhà cấp 4 hẻm số 5 đường 9, Trường Thọ . DT 79.7 m2 (TT.24N)

Hẻm rộng 3m , (QH kdc hiện hữu )

 • Giá: 4.25 tỷ
 • Mã SP: TT.24N
 • Hướng: Tây Bắc

Nhà cấp 4 hẻm 25 đường 6 , HB Phước . DT 99.7 m2 (HBP.35N)

Hẻm xe hơi 4m (QH kdc hiện hữu )

 • Giá: 4.6 tỷ
 • Mã SP: HBP.35N
 • Hướng: Đông Nam
Đã bán

Nhà 1 trệt + lửng hẻm 36C đường 38 , HB Chánh . DT 31.1 m2 (HBC.44N)

Hẻm xe máy 1.3m (QH kdc hiện hữu) (đã bán 08/09/2019

 • Giá: 2.4 tỷ
 • Mã SP: HBC.44N
 • Hướng: Đông